مرکز تعمیرات تخصصی رنو به آدرس زیر انتقال یافت :
تهران – جاده مخصوص کرج – بعد از چهار راه ایران خودرو – خ احد – کوپه والفجر یکم شرقی

۰۹۱۲۷۸۸۴۴۰۵

۶۷۵۰ ۴۴۱۸ ۰۲۱

۶۷۶۳ ۴۴۱۸ ۰۲۱