لیست قیمت خدمات تعمیرگاه سعید

شرح خدماتمگان 2000مگان 1600داسترL90 - ساندرو - سیمبل
تعویض کیت تایم220.000 تومان200.000 تومان220.000 تومان130.000 تومان
تعویض لنت جلو20.000 تومان20.000 تومان20.000 تومان20.000 تومان
تعویض لنت عقب50.000 تومان50.000 تومان50.000 تومان50.000 تومان
تعمیر کامل موتور1.800.000 تومان1.600.000 تومان1.800.000 تومان1.200.000 تومان
تعویض بلبرنگ چرخ جلو و پرسکاری 110.000 تومان110.000 تومان110.000 تومان80.000 تومان
تعویض بلبرنگ چرخ عقب و پرسکاری70.000 تومان70.000 تومان70.000 تومان70.000 تومان
تعویض کمک جلو70.000 تومان70.000 تومان70.000 تومان50.000 تومان
تعویض کمک عقب50.000 تومان50.000 تومان50.000 تومان45.000 تومان
تعویض واتر پمپ240.000 تومان240.000 تومان240.000 تومان150.000 تومان
تعویض شمع ها و وایر ها20.000 تومان20.000 تومان20.000 تومان20.000 تومان
تعمیر سرسیلندر650.000 تومان550.000 تومان650.000 تومان500.000 تومان
تعمیر گیربکسنسبی700.000 توماننسبی600.000 تومان
تعمیر جلوبندی250.000 تومان250.000 تومان250.000 تومان160.000 تومان
شستشوی انژکتور70.000 تومان110.000 تومان110.000 تومان70.000 تومان
سرویس روغن و فیلترها165.000 تومان150.000 تومان165.000 تومان125.000 تومان
تعویض فیلتر بنزین10.000 تومان10.000 تومان10.000 تومان10.000 تومان
تعویض فیلتر کابین10.000 تومان10.000 تومان10.000 تومان10.000 تومان


دیگر خدمات درج نشده طبق نرخ نامه تعیین شده از طرف اتحادیه تعمیرکاران در سال جاری محاسبه میگردد.