لیست قیمت خدمات تعمیرگاه سعید

شرح خدماتمگان 2000مگان 1600داسترL90 - ساندرو - سیمبل
تعویض کیت تایم200.000 تومان150.000 تومان150.000 تومان110.000 تومان
تعویض لنت جلو15.000 تومان15.000 تومان15.000 تومان15.000 تومان
تعویض لنت عقب50.000 تومان50.000 تومان50.000 تومان50.000 تومان
تعمیر کامل موتور1.800.000 تومان1.600.000 تومان1.800.000 تومان1.200.000 تومان
تعویض بلبرنگ چرخ جلو80.000 تومان80.000 تومان80.000 تومان60.000 تومان
تعویض بلبرنگ چرخ عقب50.000 تومان50.000 تومان50.000 تومان50.000 تومان
تعویض کمک جلو50.000 تومان50.000 تومان50.000 تومان30.000 تومان
تعویض کمک عقب30.000 تومان30.000 تومان30.000 تومان25.000 تومان
تعویض واتر پمپ220.000 تومان170.000 تومان170.000 تومان130.000 تومان
تعویض شمع ها و وایر ها20.000 تومان20.000 تومان20.000 تومان20.000 تومان
تعمیر سرسیلندر550.000 تومان450.000 تومان550.000 تومان400.000 تومان
تعمیر گیربکس__________700.000 تومان750.000 تومان600.000 تومان
تعمیر جلوبندی250.000 تومان250.000 تومان250.000 تومان160.000 تومان
شستشوی انژکتور70.000 تومان110.000 تومان110.000 تومان70.000 تومان
سرویس روغن و فیلترها150.000 تومان140.000 تومان140.000 تومان110.000 تومان
تعویض فیلتر بنزین10.000 تومان10.000 تومان10.000 تومان10.000 تومان
تعویض فیلتر کابین10.000 تومان10.000 تومان10.000 تومان10.000 تومان


دیگر خدمات درج نشده طبق نرخ نامه تعیین شده از طرف اتحادیه تعمیرکاران در سال جاری محاسبه میگردد.

لیست قیمت خدمات تعمیرگاه سعید

icon

zoomInUp

لیست قیمت

شرح خدماتمگان 2000مگان 1600داسترL90 - ساندرو - سیمبل
تعویض کیت تایم200.000 تومان150.000 تومان150.000 تومان110.000 تومان
تعویض لنت جلو15.000 تومان15.000 تومان15.000 تومان15.000 تومان
تعویض لنت عقب50.000 تومان50.000 تومان50.000 تومان50.000 تومان
تعمیر کامل موتور1.800.000 تومان1.600.000 تومان1.800.000 تومان1.200.000 تومان
تعویض بلبرنگ چرخ جلو80.000 تومان80.000 تومان80.000 تومان60.000 تومان
تعویض بلبرنگ چرخ عقب50.000 تومان50.000 تومان50.000 تومان50.000 تومان
تعویض کمک جلو50.000 تومان50.000 تومان50.000 تومان30.000 تومان
تعویض کمک عقب30.000 تومان30.000 تومان30.000 تومان25.000 تومان
تعویض واتر پمپ220.000 تومان170.000 تومان170.000 تومان130.000 تومان
تعویض شمع ها و وایر ها20.000 تومان20.000 تومان20.000 تومان20.000 تومان
تعمیر سرسیلندر550.000 تومان450.000 تومان550.000 تومان400.000 تومان
تعمیر گیربکس__________700.000 تومان750.000 تومان600.000 تومان
تعمیر جلوبندی250.000 تومان250.000 تومان250.000 تومان160.000 تومان
شستشوی انژکتور70.000 تومان110.000 تومان110.000 تومان70.000 تومان
سرویس روغن و فیلترها150.000 تومان140.000 تومان140.000 تومان110.000 تومان
تعویض فیلتر بنزین10.000 تومان10.000 تومان10.000 تومان10.000 تومان
تعویض فیلتر کابین10.000 تومان10.000 تومان10.000 تومان10.000 تومان

۱۰

default

دیگر خدمات درج نشده طبق نرخ نامه تعیین شده از طرف اتحادیه تعمیرکاران در سال جاری محاسبه میگردد.

icon

zoomInUp

مشاهده خدمات ما

http://renaultfixshop.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%a7/

center

icon-tools

left

#fbb515

۴