آذر ۳۰, ۱۳۹۷
نمایندگی مجاز داستر

هیدرولیک فرمان داستر

[…]
آذر ۲۶, ۱۳۹۷
سرویس دوره ای داستر

سرویس دوره ای داستر در تعمیرگاه رنو جاده مخصوص کرج

[…]
خرداد ۲۰, ۱۳۹۷
تعویض روغن گیربکس داستر

تعویض روغن گیربکس داستر در تعمیرگاه تخصصی داستر

[…]
اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۷
تعمیرگاه داستر

تعمیر گیربکس اتوماتیک داستر در تعمیرگاه رنو داستر

[…]