دی ۶, ۱۳۹۷
تسمه تایم استپ وی

تسمه تایم استپ وی

[…]
دی ۲, ۱۳۹۷
نمایندگی مرکزی ساندرو

روغن گیربکس اتومات ساندرو

[…]
دی ۲, ۱۳۹۷
تعویض روغن گیربکس رنو ساندرو

تعویض روغن ساندرو استپ وی در تعمیرگاه ساندرو

[…]
آذر ۳۰, ۱۳۹۷
نمایندگی مرکزی ساندرو

هیدرولیک فرمان استپ وی

[…]