تعویض روغن گیربکس اتوماتیک به صورت تخصصی در تعمیرگاه رنو سعید واقع در آدرس

تعویض روغن گیربکس اتوماتیک ال۹۰

بنابراین برای تعویض روغن گیربکس ال۹۰ خود در زمان مناسب اقدام کنید.

یکی از وظایف روغن در گیربکس اتوماتیک ال۹۰ خنک کردن گیربکس و جلوگیری از افزایش دمای گیربکس اتوماتیک است.

وظیفه مهم دیگر روغن در گیربکس اتوماتیک ال۹۰ کم کردن اصطکاک بین قطعات و صفحات داخلی گیربکس است.

چرا باید تعویض روغن گیربکس اتوماتیک ال۹۰ را به موقع انجام دهیم؟

اگر روغن گیربکس اتوماتیک ال۹۰ را به موقع تعویض نکنید این کار باعث می شود دمای گیربکس اتوماتیک و قطعات داخلی آن بالا برود و این مورد عمر گیربکس اتوماتیک ال۹۰ را به شدت کاهش میدهد.

خرداد ۲۰, ۱۳۹۷
تعویض روغن گیربکس داستر

تعویض روغن گیربکس داستر در تعمیرگاه تخصصی داستر

[…]
مهر ۱۵, ۱۳۹۶
تعویض روغن گیربکس اتوماتیک ال۹۰

تعویض روغن گیربکس اتوماتیک ال۹۰ | نمایندگی مجاز ال۹۰ | تندر ۹۰

[…]