Tag Archives: انواع پمپ بنزین خودرو

قیمت پمپ بنزین رنو سیمبل و تعویض آن

قیمت پمپ بنزین رنو سیمبل

پمپ بنزین رنو سیمبل رنو سیمبل یک خودروی کوچک و اقتصادی است که در کشورهایی مانند ترکیه و برزیل که هم زمان با بازار خودروی ایران عرضه می شود. روغن‌موتور مناسب رنو سیمبل  ۱۰w40  بوده که در هر ۷۰۰۰ کیلومتر باید روغن آن همراه فیلتر تعویض شود در غیر اینصورت باعث آسیب به پیستون‌ها و […]